5s quảng cáo

Mình có 1 shopee nho nhỏ bán ốp iPhone kunn.oops, mọi người ủng hộ nhé :D

Mở đầu

Vue (phát âm là /vjuː/, giống như view trong tiếng Anh). Vue.js là một framework giúp chúng ta xây dựng giao diện người dùng nhanh hơn và thuận tiện hơn.

Cứ ví dụ như bạn code một trang web bình thường khi chưa có vue.js. Thì sẽ có một số thao tác như sử dụng Jquery chọn đối tượng và lắng nghe sự kiện của đối tượng đó để thay đổi các giá trị khác. Nếu đối tượng này thay đổi chúng ta phải thay đổi đối tượng kia, các kiểu, các kiểu. Nói chung là không khó nhưng nó lâu và rườm rà.

Từ đó các framework frontend thi nhau ra đời, giảm thiểu thời gian cho những đoạn code quản lý thừa thãi và module hóa trang web của bạn, giúp bạn tập trung vào logic nhiều hơn, còn lại để framework lo. Vue.js là một trong số đó.

Điểm mạnh của Vue.js là nó rất nhanh, dễ học (dễ học nhất trong các loại frontend framework) và đơn giản hóa cho người sử dụng.

Cài đặt

Có 2 cách cài đặt:

#1. Sử dụng CDN:

<!-- Bạn thêm một thư viện, nhưng nó cao cấp hơn Jquery thôi :v -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

#2. Sử dụng NPM:

Cái này sẽ dành cho các bạn đã có nền tảng về npm (có thể là webpack nữa)

npm install vue

Nếu bạn lần đầu đến với Vue.js nhưng đã có nền tảng từ trước thì hãy làm việc với npm cho đơn giản, dễ quản lý thư viện.

Còn nếu đây là lần đầu bạn tới frontend frameworkVue.js thì trước tiên hãy sử dụng CDN cho đơn giản đã nhé. Khi nắm đc căn bản, thì chuyển qa xài npmvue-cli

Chương trình đầu tiên

Bạn tạo ra một file index.html đơn giản:

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <title>Getting Started</title>
 </head>
 <body>
  <div id="app">
    <h2>{{msg}}</h2>
  </div>


  <!-- Thêm vue.js vào trang web của bạn -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

  <script>
    new Vue({
      el: "#app",
      data: {
        msg: 'Hello Loda'
      }
    });
  </script>
 </body>
</html>

Mở file này trên trình duyệt web của bạn và đón nhận sự thành công cho trang web đầu tiên bằng Vue.js của mình :)))

Góc lý thuyết

Đầu tiên, khi mở trang index.html ở trên bạn sẽ thấy một dòng chữ "Hello Loda". Hẳn bạn cũng đoán ra là cái {{msg}} đã bị thay thế bằng dòng chữ này. Từ đây chúng ta đi xuống dưới.

Để tạo ra một đối tượng Vue (Một trang web có thể có nhiều đối tượng Vue). Chúng ta cần gắn đối tượng Vue này vào một element cụ thể. Ở đây, tôi gắn vào đối tượng <div id="app"></div>.

new Vue({
  el: "#app" // el ám chỉ element. gắn tới id="app" ở trên
});

Tiếp đến, bây giờ mọi thứ trong <div id="app"></div> sẽ chịu sự quản lý của Vue. Và nếu tôi muốn gắn một giá trị vào bên trong div này, tôi sẽ sử dụng 2 dấu ngoặc kép {{msg}}.

Giá trị này sẽ được khai báo trong trường data.

new Vue({
  el: "#app",
  data: {
    msg: 'Hello Loda'
  }
});

Vậy đóa, hết sức đươn giản. Một đối tượng Vue có thể có nhiều biến, như thế này:

new Vue({
  el: "#app",
  data: {
    msg: 'Hello Loda',
    msg2: 'haha',
    isCompleted: true
  }
});

Ở trong phạm vi #app bạn đã trỏ tới, bạn có thể gọi các biến này ra bằng tên của biến.

Bài 1 kết thúc ở đây, chúc các bạn học tốt!

Bài 2: Đối tượng Vue, thuộc tính và phương thức